Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 20.11.2015r.,Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Pabianicach, przy ul. Warzywnej 3, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w Pabianicach w ulicach: Miętowa, Letnia, Zdrojowa, Szczęśliwa na działkach nr ewid. 111/3, 11/4, 11/7, 11/8, 11/6, 11/1, 44, 45/1, 20, 47/3, 47/2, 36/1, 48/1, 48/2, 76, 70/1, 70/2, 57, 46 oraz Ksawerowie na dz. nr ewid. 2166/15.           

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w Pabianicach w ullicach: Miętowa, Letnia, Zdrojowa, Szczęśliwa na dz. nr ewid. 11/3, 11/4, 11/7, 11/8, 11/6, 11/1, 44, 45/1, 20, 47/3, 47/2, 36/1, 48/1, 48/2, 76, 70/1, 70/2, 57, 46 i Ksawerowie na dz. nr ewid. 2166/15
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:23.11.2015 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:23.12.2015 10:16