Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 20.11.2015r.,Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Pabianicach, przy ul. Warzywnej 3, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w Pabianicach w ulicach: Szczęśliwa, Widzewska, Kręta, Radosna, Lazurowa na działkach nr ewid. 57, 134/3, 29/5, 63, 143/2, 66, 58, 21, 22.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w Pabianicach, w ulicach: Szczęśliwa, Widzewska, Kręta, Radosna, Lazurowa na dz. nr ewid. 57, 134/3, 29/5, 63, 143/2, 66, 58, 21, 22
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:23.11.2015 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:23.12.2015 10:17