Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 26 listopada 2015r., Pan Rafał Skowron - Pełnomocnik działający w imieniu inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto, ul. Tuwima nr 58, 90-021 Łódź,  dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej 0,4 kV na terenie działki o numerze ewidencyjnym 431/38, K -10, w Konstantynowie Łódzkim.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej 0,4 kV - obr. K - 10, dz. 431/38, gm. Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:27.11.2015 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:29.12.2015 11:26