Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ksawerów na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę rowów melioracyjnych R-A, R-A-1 R-A-2 zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1529/3 i 1529/7 poprzez zamontowanie:
• rurociągu drenarskiego PCV o Ø 100 na rowie R-A od km 0+114,6 do km 0+139
• rurociągu pełnego PCV o Ø 200 na rowie R-A-1 na długości L=65,0 m,
• rurociągu pełnego PCV o Ø 100 na rowie R-A-2 na długości L=25,0 m,
• rurociągu pełnego PCV o Ø 100 na rowie R-A na długości L=60,9 m,
• wylotu kanalizacji deszczowej na rowie R-A w km 0+052 o Ø 315 mm.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 8.12.2015r. o godzinie 1400 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działek, 1529/3 i 1529/7 w Ksawerowie w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 51 - przebudowa rowów melioracyjnych R-A, R-A-1, R-A-2 na działkach o nr ew. 1529/3, 1529/7 w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.12.2015 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.12.2015 10:09