Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) Starosta Pabianicki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, mającego na celu istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji farbowania włókien lub materiałów włókienniczych dla Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI Sp.j., zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Mickiewicza 29 (decyzja+ Starosty Pabianickiego Nr 731/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r.).
W związku z powyższym na podstawie art. 79 § 1 Kpa informujemy, że w dniach 9 i 10 grudnia 2015 r. w godzinach 10:00-15:00 na terenie Zakładu Włókienniczego BILIŃSKI Sp.j. w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Mickiewicza 29 zostaną przeprowadzone oględziny w zakresie złożonego wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6222 1 21 2011 - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Włokienniczego BILIŃSKI Sp. J.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.12.2015 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:02.12.2015 09:33