Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiego Związku Działkowców ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działce nr ew. 1/1 w Pawlikowicach obejmujących rozbudowę zbiornika nr 1 i przebudowę rowu R-D13 od km 0+503 do km 0+591 wraz z poborem wody z rowu R-D13 na potrzeby zbiornika nr 1.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 7.12.2015r. o godzinie 8:00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczna Polana w Pawlikowicach w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 52 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 1/1 w Pawlikowicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.12.2015 16:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:02.12.2015 12:33