Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 03.12.2015r., Inwestor - PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Teren - dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej niskiego napięcia na działce nr ewid. 140/12 w Jadwininie, Gmina Pabianice.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej niskiego napięcia w Jadwininie, Gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:04.12.2015 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Samonek
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.01.2016 00:00