Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 04 grudnia 2015r., Pełnomocnik P. Michał Ulacha reprezentujący firmę Varitex Ulacha i Wspólnicy SP.J., ul. Dostawcza 12, 93-231 Łódź, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan na terenie działek nr ewid. 2/170, 2/171, 2/172, 2/173, 2/174, 2/175, 2/176, 2/177, 2/178, 2/179, 2/180, 2/232, 2/233, 2/234, 2/235, 2/236, 2/237, 2/238, 2/239, 2/240 oraz 2/85, obr. K - 17 , w Konstantynowie Łódzkim.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan, na dz. nr ewid. 2/170 - 2/180, 2/232 - 2/240 oraz 2/85 , obr. K - 17, w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:07.12.2015 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.01.2016 14:40