Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu, na wniosek Spółki Jawnej KON-WIT, Ksawerów, ul. Łódzka 183,  postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr ew. 1368/2 w Ksawerowie, ul. Łódzka 183, ujmującej do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną dla zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa do celów socjalno-bytowych i technologicznych.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 01.08.2005r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 24 05 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1368/2 w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 183
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:26.07.2005 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:26.07.2005 10:32