Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Konstantynowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Klonowej 77 w Konstantynowie Łódzkim na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego przebudowę rowu melioracyjnego poprzez wykonanie w prawej skarpie wylotu DN 110 na działce nr ew. 469/3 obr. K-21 w Konstantynowie Łódzkim i na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków bytowych w mieszaninie ze ściekami przemysłowymi z istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN 200 zlokalizowanej na działce nr ew. 484/6 ul. Klonowej 75/83 w Konstantynowie Łódzkim do ziemi poprzez rów melioracyjny, strony mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 16 - wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ew. 469/3 obr. K-21 w Kontantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:17.12.2015 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:17.12.2015 09:28