Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 16.12.2015r., Inwestor – Gmina Ksawerów  - dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 359/99, 359/89, 354/2, 296/1 w ulicy Kościuszki, w Ksawerowie.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie w ul. Kościuszki
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:17.12.2015 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.01.2016 00:03