Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 23.12.2015r. Gmina Miejska Pabianice dokonała zgłoszenia budowy oświetlenia terenu w Pabianicach, przy ulicy Bugaj 110, na działce nr ewid. 347/19.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa oświetlenia terenu Pabianice ul. Bugaj 110, dz. nr ewid. 347/19
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:24.12.2015 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:29.01.2016 11:34