Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 30.12.2015r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji, przy ul. Warszawskiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 25/3, 55/24.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ulicy Warszawskiej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 25/3, 55/24
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:31.12.2015 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.02.2016 10:00