Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Łasku – Kolumnie przy ul. Modrzewiowej do ziemi za pośrednictwem rowu melioracyjnego R-11 w Orpelowie gm. Dobroń.
Strony mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Starostwa Powiatowego, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 58 - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni komunalnej Łask -Kolumna do rowu R-11 na dz. 171/1 w Orpelowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:19.01.2016 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:19.01.2016 14:20