Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Pabianice na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych istniejącym wylotem Ø 400 do rzeki Pabianki w km 0+621 z części ulicy Orlej w Pabianicach
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 22.01.2015r. o godzinie 11:00 zostaną przeprowadzone oględziny na rzece Pabiance na działce rzecznej nr ew. 395/9 obr. P-12 w Pabianicach, w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na moście na rzece Pabiance na ulicy Orlej w Pabianicach.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 60 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulicy Orlej do rzeki Pabianki w km 0+621 w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:19.01.2016 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:19.01.2016 14:32