Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pabianice na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących likwidację rowu przydrożnego na długości ok. 178 m na ulicy Siennej w Pabianicach wraz z dwoma przepustami o Ø 60 cm i długości ok. 16,0 m (wjazd na działki nr ew. 240 i 239).
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 4.02.2015r. o godzinie 11:00 zostaną przeprowadzone oględziny na ulicy Siennej w Pabianicach w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 57 - likwidacja rowu przydrożnego na ulicy Siennej w Pabianicach.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:21.01.2016 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:21.01.2016 15:11