Pabianice, dnia 29 stycznia 2016 r.
GG.683.3.2015

                                                                                                        Wg rozdzielnika

        W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położonąw Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętą księgą wieczystą KW Nr LD1M/00285227/2, - wzywam na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), do dostarczenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Janinie Bosakowskiej.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

                                  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wezwanie dot. toczącego się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46,oznaczoną jak działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:29.01.2016 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:29.01.2016 10:34