Pabianice, dnia 29 stycznia 2016 r.
GG.683.3.2015


                                                                                                               Wg rozdzielnika

          W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną   w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętą księgą wieczystą KW Nr LD1M/00285227/2, przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), co spowodowane jest koniecznością zebrania całości materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.
           W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy     do dnia 31 marca 2016 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dot. toczącego się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha. Łódź ul. Prądzyńskiego 40-46
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:29.01.2016 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:29.01.2016 13:39