Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o. Kolumna Park z siedzibą w Przygoniu ul. Hotelowa 1 gm. Dobroń na:
1. wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę istniejącego stawu na działce nr ew. 734/1 w Przygoniu obr. Orpelów poprzez zamontowanie w skarpie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej;kd1 i kd2 o Ø 315 mm,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami do ziemi poprzez staw z rozbudowanego obiektu hotelowo-mieszkalnego przy ul. Hetelowej 1 w m. Przygoń gm. Dobroń.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 11.02.2016r. o godzinie 11:00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie Kolumna Park Sp. z o.o., działka 734/1 w Przygoniu ul. Hotelowa 1 gm. Dobroń w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 59 - wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód na działkce nr ew. 734/1 w Przygoniu gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.02.2016 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.02.2016 10:44