Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Robert Jakubowski - wicestarosta
/-/ Elżbieta Piekielniak - skarbnik

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice
Informację opublikował:Małgorzata Konicka
Data publikacji:15.03.2016 08:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak