Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 08.09.2015r. inwestor TOYA Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29,  dokonał zgłoszenia budowy sieci telekomunikacji kablowej, słupków telekomunikacyjnych oraz przyłączy telekomunikacyjnych w Pabianicach, w rejonie ulic: Orzechowa, Osikowa, Dereniowa, Bukowa, na działkach nr ewid. 151/2, 151/1, 639/1, 639/2, 640, 92/2, 116/2, 94/5, 93/5, 93/3, 94/2, 165/2, 165/1, 170/1, 170/2, 155/3, 155/5, 155/2, 155/6, 155/4, 70/51, 70/21, 70/49, 70/47, 70/45, 70/43, 70/41, 70/39, 70/10, 70/33, 70/59, 71/5, 645/8, 71/7, 70/58, 116/22, 92/24, 94/4, 93/4, 92/23, 116/21.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, słupków telekomunikacyjnych i przyłączy telekomunikacyjnych w Pabianiach w rejonie ulic Orzechowa, Osikowa, Dereniowa, Bukowa
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:22.03.2016 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.04.2016 13:50