Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 29.03.2015r., Państwo Paulina i Adam Skiba dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Dłutowie, przy ul. Księżycowej, na działce nr ewid. 49/9.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Dłutowie przy ul. Księżycowej, działka nr ewid. 49/9
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:31.03.2016 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:20.05.2016 13:27