Zawiadomienie o wszczęciu postępowania         

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 11.03.2016r., Inwestor PGE Dystrybucja S.A., oddział Łódź - Teren dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej niskiego napięcia                    w Drzewocinach, gm. Dłutów, na działkach nr ewid. 291/8, 291/1.           

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).           

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej niskiego napięcia w Drzewocinach, gm. Dłutów, na działkach nr ewid. 291/8, 291/1
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:01.04.2016 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Wojciech Kominek
Data aktualizacji:03.05.2016 00:00