Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że w dniu 29.01.2016r., Pełnomocnik p. Ewa Topolska działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nieskiego napięcia, obr. K - 8, dz. nr ewid 52/5, 1/3, obr. K - 7, dz. 116 ul. Mała/ Lutomierska/ Rszewska, Konstantynów Łódzki

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowych niskiego napięcia, obr. K - 8, dz. nr ewid. 52/5, 1/3, obr. K - 7, dz. nr ewid. 116, ul. Mała/ Lutomierska/ Rszewska, gm. Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:05.04.2016 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Lewandowski
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:02.05.2016 09:26