Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 07.04.2015r., inwestor PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź-Teren, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 58, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV w ulicy Hubala w Woli Zaradzyńskiej, gm. Ksawerów, na działkach nr ewid. 2/1, 278, 360/6, 360/7, 361/1, 361/2, 432/1.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowych 0,4 kV i przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w ulicy Hubala w Woli Zaradzyńskiej dz. 2/1, 278, 360/6, 360/7, 361/1, 361/2, 432/1, gm. Ksawerów
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:08.04.2016 15:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Wojciech Kominek
Data aktualizacji:10.05.2016 00:08