Pabianice, dnia 19 kwietnia  2016 r.

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń w obrębie 1 Barycz

W dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,2000 ha,
objętej księgą wieczystą KW Nr SR1L/00061511/8,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:19.04.2016 16:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:19.04.2016 16:01