Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.04.2016r. Inwestorzy państwo Teresa i Julian Ziółkowscy dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr ewid. 271/22 obr. Prusinowice, gm. Lutomiersk.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Prusinowice, dz. 271/22, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:02.05.2016 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Lewandowski
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:02.06.2016 13:50