Zawiadomienie o wszczęciu postępowania          

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 10.05.2016 r., Pan Dariusz Krzysztof Melon prowadzący działalność gospodarczą „Gospodarstwo Rolne Dariusz Melon”, dokonał zgłoszenia budowy przyłącza kablowego, ziemnego 15 kV i napowietrznej, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach nr ewid. 109/1, 164, 165, 205 w Leszczynach Małych.           

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).            

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni. znej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa przyłącza kablowego i napowietrznej, słupowej stacji tranformatorowej w Leszczynach Małych, Dłutów
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:12.05.2016 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Samonek
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:14.06.2016 10:14