Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Elżbiety i Tomasza Plewińskich, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 131/15 w Pabianicach ul. Warszawska 172g, ujmującej do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców posesji do celów socjalno-bytowych.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 15.08.2005r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 26 05 - pobór wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce 131/15 w Pabianicach ul. Warszawska 172g
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:29.07.2005 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:29.07.2005 13:18