Pismo przesyłające odwołanie od decyzji Starosty Pabianickiego
znak: GG.683.14.2015 z dnia 19 maja 2016 r. 
o ostaleniu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima98,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/16 o pow. 0,0172 ha, obręb W-24.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo przesyłające odwołanie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.06.2016 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:08.06.2016 15:24