Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 10.06.2016r., Inwestor PGE Dystrybucja S.A., dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergatycznej nN 0,4 kV, wraz z demontażem fragmentu sieci w Świerczynie, gm. Dłutów, dz. nr ewid. 130, 273, 168/6, 167, 153/2, 153/5, 153/13.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z demontażem fragmentu sieci w miejscowości Świerczyna gm. Dłutów, 130, 273, 168/6, 167, 153/2, 153/5, 153/13
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:13.06.2016 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.07.2016 12:28