Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.06.2016r., Orange Polska S.A, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160., dokonał zgłoszenia budowy szafy telekomunikacyjnej, kanalizacji teletechnicznej i rurociągu kablowego w Chechle Drugim, gm. Dobroń, dz. nr ewid. 156, 10.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa szafy telekomunikacyjnej, kanalizacji teletechnicznej i rurociągu kablowego w Chechle Drugim, na działce nr ewid. 156, 10, gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:16.06.2016 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.07.2016 12:26