Pismo przesyłające odwołanie od decyzji Starosty Pabianickiego
znak: GG.683.14.2015 z dnia 19 maja 2016 r. o ustaleniu odszkodowania
z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Tuwima98,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/16 o pow. 0,0172 ha, obręb W-24.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo przesyłające odwołanie (Łódź ul. Tuwima 98 , dz. nr 231/16)
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:16.06.2016 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:16.06.2016 13:22