Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 19.07.2016r., Inwestor PGE Dystrybucja S.A., dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergatycznej nN 0,4 kV, wraz z linią oświetlenia ze stacji transformatorowej nr 30001, w miejscowości Ksawerów, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 2161/11, 2162/7.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci elektroenergatycznej nN 0,4 kV, wraz z linią oświetlenia ze stacji transformatorowej nr 30001, w miejscowości Ksawerów, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 2161/11, 2162/7
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:19.07.2016 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:20.09.2016 12:37