Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.290) zawiadamiamy, że w dniu 15.07.2016r., Pełnomocnik p. Ewa Topolska działająca w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Tuwima 58, 90 - 021 Łódź, wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Konstantynów Łódzki,, obr. K - 17 ul. Przytulna dz. nr ewid. 2/85, 2/231, 2/252, 2/167, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 2/172, 2/173, 2/174, 2/175, 2/176, 2/177, 2/178, 2/179, 2/180, ul.Warzywnicza dz. nr ewid. 2/34, ul. Srebrna Polana, dz. nr ewid. 2/35, 2/63

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział Zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska nr 2, 1 piętro, pokój nr  14, (pn., śr., czw.: 08.00-16.00, wt.: 09.00-17.00, pt.: 8.00-15.00), tel. 42 211-61-12.

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:20.07.2016 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Lewandowski
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.08.2016 15:11