Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.07.2016r., Inwestor Gmina Ksawerów, z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Kościuszki 3H, dokonał zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w Ksawerowie, ul. Lipowa, Wiosenna, Piękna, Urocza dz. nr ewid. 496/14, 494/15, 485/7, 486/1, 395, 484/14, 484/17, 485/6, 486/5, 342, 484/4, 341/56, 341/58, 341/60, 341/62, 341/64, 341/66, 341/68, 341/69, 343/5, 343/9, 343/10, 484/7, 484/7, 484/9, 494/10, 491/31, 339, 484/3.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa oświetlenia ulicznego w Ksawerowie przy ul. Lipowej, Wiosennej, Pięknej, Uroczej
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:11.08.2016 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Wojciech Kominek
Data aktualizacji:11.08.2016 13:22