Ogłoszenie
          Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje
do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto wystąpiła z wnioskiem
o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomościo pow. 76 m²
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Woli Zaradzyńskiej w obrębie 24 Wola
Zaradzyńska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 511 o pow. całkowitej 0,1617 ha,
w celu realizacji inwestycji liniowej polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV.
           Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa
wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia
i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia
praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
          Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa
Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Woli Zaradzyńskiej w obrębie 24 Wola Zaradzyńska, dz. nr 511
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:16.08.2016 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:16.08.2016 11:01