Pabianice, dnia 22 sierpnia 2016 r.


                                                     INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
                                dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim
                                             przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki:
                                    nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7


        W dniu 17 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/4 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha, nr 42/6 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/7 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą KW LD1P/00033617/5,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych działek: nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4,
nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7 – 228 900,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy
dziewięćset złotych 00/100) plus podatek VAT 23%,
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 214 200,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy
dwieście złotych 00/100) plus podatek VAT 23%,
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:22.08.2016 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:22.08.2016 14:22