Zawiadomienie

          Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli nieruchomości położonych przy drodze gminnej nr 108257E przechodzącej przez wieś Szynkielew I, gm. Pabianice, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy posesji nr 29 do drogi krajowej nr 71”, w zakresie: budowy jezdni asfaltowej, wjazdów do posesji, poboczy utwardzonych, odtworzenia rowów przydrożnych i wykonania ścieku drogowego trójkątnego, na działkach nr 339/2, 337/11, 338/2, 345/2, 336/4, 346/7, 362 w Szynkielewie, gm. Pabianice.

           W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w tutejszym wydziale, w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek "C", I piętro, pokój 105 codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godz. 9.00-17.00, piątek w godz. 8.00-15.00).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E w Szynkielewie I, działki nr ewid. 339/2, 337/11, 338/2, 336/4, 346/7, 362, 345/2
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:29.08.2016 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:16.09.2016 08:33