Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.07.2016r., Inwestor Wójt Gminy Dłutów, złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji, na działkach nr ewid. 290, 282, 112, 108, 253, 113, 273, 151/11, 152, 153/1, 153/4, 153/7, 153/10, 153/13, 167, 168/6, 168/12, 168/13, 168/4, 168/3, 168/2, 168/1, 172, 266, 179/1, 179/3, 179/4, 182, 140, 183, 274, 145, 146, 147, 148 w miejscowości Świerczyna, gmina Dłutów

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji Świerczyna, gm. Dłutów
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Data publikacji:06.09.2016 16:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Wojciech Kominek
Data aktualizacji:06.09.2016 16:49