Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Wójt Gminy Pabianice wystąpił z wnioskiem
o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości
o pow. 1 m² o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Pabianice,
w obrębie 17 Petrykozy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2
o pow. całkowitej 0,4129 ha, w celu realizacji inwestycji polegającej na umieszczeniu
w w/w części nieruchomości odcinka rurociągu stanowiącego część kanalizacji deszczowej.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa
wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia
i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem
pominięcia praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania
z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:13.09.2016 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:13.09.2016 10:29