Pabianice, dnia 18 października 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej


W dniu 18 października 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej, w obrębie K-15,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 117/1 o powierzchni 0,1257 ha,
- nr 117/2 o powierzchni 0,1258 ha,
- nr 117/3 o powierzchni 0,1258 ha,
- nr 117/4 o powierzchni 0,1258 ha,
objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00051057/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z działek nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 – 108 000,00 zł
(słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działek nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-15 przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:18.10.2016 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:25.10.2016 12:20