Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 7.11.2016r., Inwestora, Pan Kamil Wojcicki, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, Południow, gm. Ksawerów, na dz. nr ewid. 361/3, 487, 489, 488/1.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, Południow, gm. Ksawerów, na dz. nr ewid. 361/3, 487, 489, 488/1.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:08.11.2016 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:08.12.2016 13:20