Pabianice, dnia 8 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 130/3, położonej w gminie Lutomiersk
Wrząca ul. Wiejska 4


W dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w gminie Lutomiersk, we wsi Wrząca, przy ul. Wiejskiej 4,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130/3 o powierzchni 0,4000 ha,
w obrębie 27 Wrząca, objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00052423/8,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 78 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

`  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 130/3 położonej w gminie Lutomiersk Wrząca ul. Wiejska 4.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.11.2016 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:14.11.2016 13:43