Pabianice, dnia 14 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. lokali mieszkalnych nr 3 i nr 7


W dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1) samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 42,60 m2
wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórka położona w piwnicy oraz 1 garaż)
oraz ułamkowym udziałem 6160/51650 w częściach
wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej,
2) samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 45,60 m2
wraz z ułamkowym udziałem 4560/51650 w częściach wspólnych budynku
oraz nieruchomości gruntowej,
położonych w budynku znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, obręb K-1,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/3 o powierzchni 0,3205 ha,
dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych,
prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1P/00059065/8.
Do samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3:
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 45 041,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 00/100).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.
Do samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7:
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 osoba.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 40 144,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy sto czterdzieści cztery złote 00/100).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 40 554,00
(słownie: czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).
Nabywcą w/w lokalu jest Emil Sienkiewicz.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. lokali mieszkalnych nr 3 i nr 7 Konstantynów Łódzki, Ignacew
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:14.11.2016 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:14.11.2016 13:07