Pabianice, dnia 16 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 39, położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Polnej


W dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Polnej, w obrębie K-10,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o powierzchni 0,3062 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00050241/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 osoba.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 149 000,00 zł
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 150 490,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Nabywcą w/w nieruchomości jest AQUA-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 39, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Polnej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:16.11.2016 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:16.11.2016 13:57