Pabianice, dnia 21 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
działki: nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7


W dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/4 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha, nr 42/6 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/7 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą KW LD1P/00033617/5,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych działek:
nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7
– 228 900,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%,
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 214 200,00 zł
(słownie: dwieście czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%
, Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:21.11.2016 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:18.11.2016 11:00