Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu na wniosek Zarządu Zarodowej Fermy Kur „Rszew” w Konstantynowie Łódzkim postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych poprzez studnie nr 1 (zasadniczą) i nr 2 (awaryjną) zlokalizowane na terenie Zarodowej Fermy Kur Rszew w Konstantynowie Łódzkim, ul. Klonowa 93 (działka 477/3, obręb K-1), pow. pabianicki, woj. łódzkie).
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek A, pokój nr 5 można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie w terminie do 15.11.2016 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 54 - pobór wód podziemnych ze studni na terenie Zarodowej Fermy Kur "Rszew" w Konstantynowie Łodzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.12.2016 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.12.2016 11:14