Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wróbel Development Spółka Jawna na:
1. wykonanie urządzenia wodnego obejmującego przebudowę rowu melioracyjnego RN-17 w km 1+306 poprzez zamontowanie wylotu kanału deszczowego Ø 250 mm,
2. szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu posesji przy ul. Srebrzyńskiej 52, działka nr ew. 77 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim projektowanym wylotem kanału deszczowego o Ø 250 mm do ziemi za pomocą rowu melioracyjnego RN-17 w km 1+306. Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 58 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu R-N17 z działki nr ew. 77 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.12.2016 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.12.2016 11:22