Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pabianice na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanału deszczowego Ø 400 mm w prawej skarpie rzeki Pabianki w km 2+949 na działce nr ew. 2/1 w Bychlewie gm. Pabianice,
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu Szkoły Podstawowej w Bychlewie projektowanym wylotem kanału deszczowego o Ø 400 mm do rzeki Pabianki w km 2+949.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 61 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych p[rojektowanym wylotem z terenu Szkoły Podstawowej w Bychlewie do rzeki Pabianki
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.12.2016 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.12.2016 11:27